Ylöjärven lukion TIIMIJAKSO alkaa 24h-leirillä!

Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat pamauttavat lähdön tiimijaksoon olemalla 24 tuntia koulussa heti toisen jakson alkuun tiistaista keskiviikkoon.

Koulu alkaa tiistaina ruokailulla klo 10.55. ja päättyy keskiviikkoona ruokailuun.

Opiskelijat (ja opettajat) yöpyvät koululla.

Luvassa hauskaa ja hyödyllistä tiimiopiskeluun liittyvää äksöniä. 24h-leirillä mukana myös TAMKin Proakatemialaisia sekä 2. ja 3. vuosikurssin Y-linjalaisia.

Tiimijakson anatomia

Ylöjärven lukion tiimijaksossa on kyse tästä:

1.vuosikurssi (= 14-ryhmät = noin 140 opiskelijaa) opiskelee 2.jakson ajan fysiikkaa, maantiedettä, äidinkieltä ja englantia 5-6 hengen tiimeissä  ilman kiinteätä lukujärjestyksiä ja perinteisiä oppitunteja itse toimintaansa ja oppimaansa aktiivisesti suunnitellen, seuraten ja arvioiden. Tiimiopiskelu on osittain kuin ryhmätyötä, mutta pelkkä ryhmätyöksi kutsuminen ei tee sille täysin oikeutta. Mielestämme tiimiopiskelu menee askeleen ryhmätyöstä eteenpäin. Jokainen tiimi valitsee viikottain itselleen tiimiliiderin eli suomeksi sanottuna tiimin vastuuopiskelijan, joka mm. johtaa tiimiään kyseisen viikon tehtävissä. Tiimijaon perusteita avataan myöhemmin. Se nimittäin on niin mielenkiintoinen maailmansa, että ansaitsee kunnon selostuksen ja perustelun.

Sisältö tiimijaksoon tulee fysiikasta sekä maantieteestä, joissa tutkimuksen kohteena olevat ilmiöt muodostuvat teemoista : avaruus, maanpinta, ilmakehä, sää ja ilmasto, vesikehä, kasvillisuus sekä säteily. Välineinä on äidinkieli ja kirjallisuus sekä englanti. Mukana kulkevat myös opinto-ohjaus ja erityisopetus.

Päivät koostuvat työpajoista (workshop), vierailuista ja vierailijoiden esityksistä, harjoittelusta, toiminnan suunnittelusta, tehtävistä, tuotoksista ja toimeksiannoista ynnä muusta. Arviointi on kokonaan oma juttunsa. Siihenkin palataan blogissa myöhemmin.

Tiimijakson opettajat ohjaavat tiimejä omissa aineissaan sekä huolehtivat omien tiimiensä tsemppaamisesta ja opastuksesta yleensä.

1. ja 7. koodit ovat normaalissa käytössä ja niillä olevilla kursseilla opiskellaan ns. tiimijakson ulkopuolella normaalisti.

(artikkelikuva on yksi monista alkuperäisversiosta, viikkoohjelma on muuttunut jonkin verran kuvasta)

Tiimioppimisen taustalla – humanistin näkökulma

Viime vuonna kevään korvilla koottiin kokoon sekalainen opettajatiimi pohtimaan ja suunnittelemaan täysin uudenlaista, aidosti uusien opetussuunnitelmien peräänkuuluttamaa integroivaa pedagogiikkaa lukioon. Jotakin joka vastaisi tämän päivän tarpeisiin paremmin, yhdistäisi toisistaan irrallisia ainesaaria paremmin yhteen ja avaisi koulun portteja maailmalle.

Behold! Syntyi tiimijakso. (Kiittelemme ja annamme krediittiä toisillemme  lopputeksteissä joskus jakson lopuilla.)

Blogiamme lukemalla saat tietää, miten koneet saatiin käyntiin, mitä tiimijakson aikana tehtiin ja kuka tietää kuinka pitkälle metsään rysäytimme.

Ja niin mitäs pelleilyä tällainen on? Onko koulussa sitten jotakin pielessä, kun pitää tällä tavoin kokeilla uudistaa?

Kokonainen tiimissä oppimiselle omistettu jakso saattaakin olla varmasti monen mielestä aika radikaali uudistus ja saattaa kalskahtaa epäilyttävältä piipertelyltä. Pelko pois ja ulos turvallisesta tutusta! Kollegat allekirjoittanevat. Väitän vahvasti, että perinteinen (=vanhanaikainen) leuka-liitu-oppikirja -kolmiyhteys ei toimi, kiinnosta tai motivoi. Eikä ainakaan esimerkiksi pitkässä englannissa edistä monipuolista kielitaitoa siinä määrin, mihin useammalla opiskelijoilla voisi olla edellytykset päätyä. On turhaa resurssien hukkaamista eristää oppiaineet toisistaan omiksi irrallisiksi kursseikseen, joissa touhutaan päällekkäisiä tehtäviä toisiinsa limittyvistä teemoista. Opetusteknologia ja oppimisympäristöt (myös konkreettiset fyysiset) muuttuvat. Maailma koulun ympärillä muuttuu. Muutos aiheuttaa aina vastustusta, mutta on myös hyväksyttävä, ettei entiseen ole paluuta.

Tiimijakson aikana integroidaan, kaadetaan turhat ainerajat ja toimitaan. Katsotaan omiin vahvuuksiinsa, toisiinsa, maailmaan. Yritetään löytää oppimisen ja auttamisen flow, ilo oppia.

Tavoitteena tietenkin on, että kokeilu ei jäisi tähän, vaan tiimijaksoja tulisi lisää ja useammissa aineissa.

Brum brum! Pian olemme irti!

Jenni Kiiskinen