Tehtävät ja tuotokset tiimityötä tukemassa

Mitä siellä tiimijaksolla oikein tehdään? Millaisia ne tehtävät oikein on? Tällaisiin kysymyksiin saa aika usein vastailla, kun uteliaat kyselevät tiimijaksosta.

Tiimijaksossa on nyt menossa kolmas teemaviikko, ja monenlaisia tuotoksia on jakson alkupuolella syntynyt. Jokaisella viikolla tiimillä on yksi iso viikkotehtävä. Tämän lisäksi opiskelijoilla on paljon pienempiä tehtäviä eri oppiaineista – niistä osa tehdään tiimissä ja osa yksin. ”Tiimijakso on rankkaa”, on kuulunut monen opiskelijan suusta. Siihenhän olemme pyrkineet: opiskelijat saavat itse olla aktiivisia toimijoita, ei vain passiivisia pulpetissa istujia.

Monenlaisia laitteita syntyi Hullu keksijä -viikon aikana.

Monenlaisia laitteita syntyi Hullu keksijä -viikon aikana.

Viikkotehtävissä eri oppiaineita on pyritty integroimaan toisiinsa. Viikkotehtävänä ensimmäisellä viikolla tehtiin avaruusaiheinen uutislähetys, johon pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon avaruustietoutta mukaan. Samalla videoissa pyrittiin kielelliseen monipuolisuuteen: videoilla kuultiinkin suomea, englantia, ruotsia ja jopa muitakin kieliä. Toisen viikon viikkotehtävänä oli kehitellä mielikuvituslaite, jollaista ei oikeasti ole vielä keksitty. Laitteen oli tarkoitus mitata jotakin maantieteellistä ilmiötä ja tuli myös selvittää, miten fysiikka liittyy laitteeseen. Lopuksi harjoiteltiin vielä myyntipuheen pitämistä, ja opiskelijat yrittivätkin esitellä ja myydä laitettaan englanniksi. Uskomattomiin keksintöihin kyllä päädyttiinkin viikon aikana!

Tiimiläisten luovia ratkaisuja: laitteen kehittelyssä käytettiin materiaalina jopa yhtä tiimiläistä.

Tiimiläisten luovia ratkaisuja: laitteen kehittelyssä käytettiin materiaalina jopa yhtä tiimiläistä.

Jo näiden kuluneiden viikkojen aikana me opettajatkin olemme oppineet paljon – varsinkin tehtävien laatimisesta ja ohjeiden antamisesta. Yksi merkittävä tekijä erona tiimityön ja ryhmätyön välillä ovatkin tehtävänannot: jotta tiimi toimii tehokkaasti, tehtävän pitäisi haastaa koko tiimi.

Kierrätysmateriaaleja osattiin hyödyntää monipuolisesti laitteiden kehittelyssä.

Kierrätysmateriaaleja osattiin hyödyntää monipuolisesti laitteiden kehittelyssä.

Miten sitten tiimityön tehtävien tulisi erota perinteisistä ryhmätöistä? Aika monet ovat kokeneet koulussa ryhmätyön ongelmia. Saattaa olla niin, että hommat kaatuvat yhden tai kahden niskaan ja osa ryhmäläisistä vain hengaa mukana oppimatta mitään. Aika usein ryhmätyöt ovatkin suomalaisessa koulussa sellaisia, että annetaan aihe ja siitä valmistellaan ja pidetään esitelmä. Tuttua, eikö vain?

Tiimityökentelystä kirjoittanut Oklahoman yliopiston professori Larry K. Michaelsen painottaa artikkelissaan Getting started with team learning, että tiimin tehtävien tulisi edistää sekä oppimista että tiimin kehittymistä. Hänen mukaansa suurin osa ryhmätyön ongelmista, kuten vapaamatkustajat, johtuvat vääränlaisista tehtävänannoista. Jos tehtävä sisältää esimerkiksi vain pitkän dokumentin teon tai suullisen esitelmän pidon, se johtaa luultavasti siihen, että tiimi jakaa tehtävät ja tiimiläiset tekevät yksin oman osuutensa. Sellaiset tehtävät rajoittavat siis tiimin vuorovaikutusta. Tehtävän pitäisi olla siis sellainen, joka vaatii yhteistä päätösten tekoa. Michaelsenin mukaan yleensä tiimin vuorovaikutus lisääntyy, jos mahdollistetaan päätösten ja päätelmien raportointi yksinkertaisessa muodossa.

Michaelsenin teorissa on ehkä todellakin jotain perää. Sen olemme jo huomanneet. Viikkotehtävissä onkin pyritty yksinkertaiseen ja luovaan raportointiin, jolloin opittua tietoa on pakko soveltaa ja siitä on muokattava jotain aivan uutta. Pelkkä tiedon kopiointi ei siis riitä, kuten usein perinteisissä ryhmätyötehtävissä on saattanut olla. Viikkotehtävät vaativat ideointia, suunnittelua ja tiimin yhteistyötä. Esimerkiksi maantiedon ja fysiikan asioiden muuntaminen laitteeksi ja laitteen prototyypin rakentaminen vaatii monenlaista osaamista ja vuorovaikutusta. Avaruusfaktojen muuntaminen uutisraportiksi vaatii asioiden ymmärtämistä ja yhdessä suunnittelua. Toki tiimit voivat työssä hyödyntää kunkin jäsenen vahvuuksia — toinen osaa tehdä tietokoneella hienon videon, toinen osaa ääntää englantia hyvin. Viikkotehtävissä tiimityö on tiimijaksomme aikana yleensä ollut parhaimmillaan.

Tiimiläiset yrittivät myydä laitettaan englanniksi myyntipuheissaan.

Tiimiläiset yrittivät myydä laitettaan englanniksi myyntipuheissaan.

Sen sijaan monet pienemmät tehtävät saattavat olla yksilötöitä tai laadittu niin, että pitää tuottaa jokin yksinkertainen tuotos tiiminä, kuten tiivistelmä. Tiimejä tarkkailtuamme, olemme huomanneet, että näissä tehtävissä opiskelijat eivät osaa automaattisesti välttämättä jakaa vastuuta ja hyödyntää vertaisoppimista. Joissain tehtävissä olemme saaneet huomata, että hommat pienemmissä tiimitehtävissä saatetaan jakaa huonoin perustein: se joka on hyvä englannissa tekee englannin osuuden, kun taas se, joka on hyvä fysiikassa, tekee fysiikan osuuden jne. Tämä ei tietenkään ole oppimisen kannalta paras ratkaisu! Varsinaisia vapaamatkustajia tiimit suvaitsevat huonosti, eikä se ole ollutkaan niin suuri ongelma kuin tehtävien huono jakamisperuste. Toiset tiimit osaavat hyödyntää vertaisoppimista toisia tiimejä paremmin. Opettajien tehtävä on tietysti ohjata yhdessä oppimista järkevään suuntaan, jos tuntuu, että tiimi toimii jäsentensä kannalta huonolla tavalla.

Tavoitteemme kuitenkin tiimijakson aikana olisi aito toisien auttaminen ja yhteisen tiedon luominen, mikä syventäisi oppimista entisestään. Tämä ei synny noin vain, varsinkin kun opiskelijat ovat tottuneet työskentelemään suomalaisessa koulussa vuosien ajan vain itselleen ja omien taitojensa parantamiseksi. Jalo tavoitteemme, jonka olemme ennen jakson alkua asettaneet, kuitenkin on, että yhdessä oppiminen voisi saada aikaan syvempää ja monipuolisempaa tietoa kuin itsenäinen työskentely. Tämä kirkkaana silmissämme jatkamme tehtävien laatimista. Ensi viikkoa varten olemmekin jo muuttaneet hieman suunnitelmiamme ja tarkentaneet pienempien tehtävien toteutustapaa. Miten? Se selviää ensi maanantaina.

Avaruusaiheisen uutislähetyksen tekemisessä päästiin näyttämään monenlaisia taitoja.

Avaruusaiheisen uutislähetyksen tekemisessä päästiin näyttämään monenlaisia taitoja.

Avaruusaiheista uutislähetystä varten laadittu käsikirjoituksen englanninkielinen versio.

Avaruusaiheista uutislähetystä varten laadittu käsikirjoituksen englanninkielinen versio.

Mervi Karttunen

Uuden toimijan tunnelmia tiimijaksolla

Aloitin työt Ylöjärven lukiossa vasta lokakuun alussa, eli olen onnekseni päässyt mukaan nauttimaan tiimioppijuusjakson hedelmistä. En ole ollut mukana prosessin alusta asti kärsimässä sen synnytystuskista, vaan sain purjehtia sisään toteuttamaan jo valmiiksi työstettyä runkoa. Olen siis varsin onnekas.

Kun minulle kuvailtiin tämä itselleni täysin vieras konsepti ensi kertaa, innostuin välittömästi ja käsitin, miten huiman innovatiivinen idea on kyseessä. Omaan pitkän taustan myös yläkoulun opinto-ohjaajana, joten tiimioppijuusmallin sovellettavuus peruskouluunkin valkeni minulle heti. Tahdoin päästä juttuun mukaan, vaikka pelkäsinkin, että kesken kaiken kelkkaan hypänneenä minun kokemattomuuteni loistaa kirkkaasti ja kauas. Itseluottamusta uhkuen tai ainakin sitä puhkuen olen kuitenkin pysynyt menossa mukana, vaikka tiimijakso onkin alkanut ja jatkunut varsin vauhdikkaissa merkeissä.

WP_000004

Tiimijakso vaatii vallankin näin ensi kertaa sitä toteutettaessa melkoisia ponnistuksia sekä opettajilta että opiskelijoilta, mutta varsin positiivisessa hengessä. Tiimijaksolla jo suunnitteluvaiheesta asti mukana olleet opettajat ovat kommentoineet jaksoa mm. niin, että vaikka työtä on paljon, se motivoi ja innostaa, koska taakan saa jakaa muiden tiimiopettajien kanssa ja koska työ on niin tavanomaisesta poikkeavaa. Ovatpa urheimmat myös sanoneet, ettei tämä edes tunnu työnteolta, niin kiinnostavaa tämä on! Opiskelijat ovat puolestaan kertoneet minulle, että vaikka työtä on paljon, tuntuu sen tekeminen mielekkäämmältä, koska se ei ole yksin puurtamista eikä niin opettajajohtoisesti valvottua. Opiskelu ja aherrus on paljolti aikaan ja paikkaan sitomatonta, minkä lisäksi vertaistuki on korvaamattoman arvokasta. Yhdessä pähkäillen saa opiskelijoiden mukaan aikaiseksi paljon enemmän, nopeammin ja luovemmin kuin yksin puurtaen.

Vaikka upea kokeilu onkin, ei tiimijakso kuitenkaan pelkkää ruusuilla tanssimista ole: osa opiskelijoista kokee, etteivät he opi kaikkia aineita yhtä hyvin kuin jos asiat opittaisiin luokkahuoneissa opettajajohtoisesti. Näin varmasti onkin varsinkin kokeilun alkuvaiheessa: onhan tämä oppimismenetelmä vieras niin opettajille kuin opiskelijoille yhtälailla. Opiskelijoiden voi olla vaikeaa asettaa itsensä aivan uudenlaiseen oppimistilanteeseen ja muokata omaa oppijuuttaan. Ei ole varmasti helppoa oivaltaa, että vastuu oppimisesta on siirtynyt opettajalta opiskelijalle itselleen. Tiimijakso haastaa siis niin opiskelijat kuin opettajatkin, mutta mitään hyvää ei saavuteta ilman pieniä kasvukipuja!

WP_000003

Itse lukeudun ns. toiminnallisiin oppijoihin, jolle koulun penkin ja pulpetin välissä istuminen tuntui omana opiskeluaikanani ajoittain rangaistukselta. Väitän, että koulussa opetettiin paljon asioita, joita en kyennyt omaksumaan vain siksi, että kaikki energiani kului hiljaa paikallani istumiseen. Joillekin jo pelkästään se, ettei häiritsisi tunnin kulkua, käy työstä. Tiimijakso tarjoaakin mielestäni parhaan mahdollisen ratkaisun tähän. Toiminnallisen oppijan ei tarvitse kahlita itseään luokkahuoneeseen, vaan hän saa oppia ja opiskella itselleen sopivimmalla tavalla. Eikä tiimijakso hyödytä suinkaan pelkästään toiminnallisia oppijoita, sillä koska tehtäviin ei tarjota valmiita ratkaisuja tai valmiiksi tasoiteltuja polkuja ratkaisuun pääsemiseksi, saa jokainen tiimin jäsen hyödyntää omia vahvuuksiaan ja saavuttaa maalin omalla oppimistyylillään. Tiimit saavat vapauden työskennellä itselleen ominaisimmissa ympäristöissä esim. huoneen hämärässä nurkassa, kirpeässä syysilmassa ulkosalla tai vaikkapa käytävällä keskellä muun koulun hälinää. He saavat valita, miten ja milloin tekevät heille annetut tehtävät eikä heille sanella valmista sapluunaa, jonka mukaan on toimittava. Tämä avaa ovet uusille näkökulmille ja oivalluksille.

WP_000000

Tiimijaksolla onkin nähty kerrassaan huikaisevia tuotoksia, jotka osoittavat sen, miten laadukasta jälkeä syntyy, kun monta viisasta päätä laitetaan yhteen. Viime viikolla pääsin ihastelemaan taidolla tehtyjä avaruusaiheisia uutislähetyksiä ja tällä viikolla saan hämmästellä tiimien kekseliäisyyttä, kun heidän tehtävänään on keksiä uusia kojeita ja laitteita. Välillä olen pysähtynyt ihmettelemään, miten vähän opiskelijat itse asiassa ohjausta ja opastusta tarvitsevatkaan, kun heille annetaan vapaat kädet toimia. Tiimijakso onkin pakottanut minut murtautumaan ulos vanhoista kaavoista, joiden mukaan ”teacher knows best”. Minun on täytynyt oppia luottamaan opiskelijoiden osaamiseen ja antamaan heille tilaa, mikä on yllättävän paljon vaikeampaa kuin ennalta voisi ajatella – suomalainen koulukulttuuri kun ei perinteisesti tähän juuri rohkaise. Rohkenenkin väittää, että Ylöjärven lukion tiimijakso tekee historiaa osoittaessaan, millainen on tulevaisuuden koulu ja ennen kaikkea tulevaisuuden opettaja. Veikkaanpa, että juuri tästä syystä minä opin tältä jaksolta rutkasti enemmän kuin kaikki opiskelijat yhteensä!

Opinto-ohjaaja Jenni Singh

Miten näihin tiimeihin päädyttiin?

Nyt on vajaa viikko opiskeltu tiimeissä, jotka viime viikon leirillä muodostettiin. Miten näihin kokoonpanoihin päädyttiin?

IMG_1213

Tiimin voima on niissä erilaisissa persoonissa, joista tiimi koostuu. Hyvässä tiimissä on erilaisia jäseniä ja he täydentävät sopivasti toisiaan. Meillä oli siis noin 140 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, jotka piti jakaa sopiviin tiimeihin. Opiskelutiimissä olisi hyvä olla 5-7 henkilöä, jotta kaikille riittää tekemistä, eikä mahdollisille ”peesailijoille” ole tilaa.

Käytännön syistä päädyimme siihen, että kukin ohjausryhmä 14A-14E jaetaan tiimeihin. Kuhunkin luokkaan tuli 5 tiimiä ja näihin 5-6 jäsentä jokaiseen. Tiimiopettajilla on siis pääsääntöisesti 5 tiimiä ohjattavanaan jakson ajan.

IMG_1218

Ensimmäiseksi teetimme opiskelijoilla Belbinin tiimiroolitestin. Testissä tulokseksi tulee jokin yhdeksästä tiimiroolista tai yhdistelmä näistä. Toimintaorientoituneita rooleja ovat takoja, tekijä ja viimeistelijä. Ihmisorientoituneita rooleja taas ovat kokooja, diplomaatti ja tiedustelija, sekä ajatteluorientoituneita rooleja keksijä, arvioija ja asiantuntija.

Käytännössä suurin osa opiskelijoista osoittautui joko tekijöiksi tai diplomaateiksi. Tekijät ovat ahkeria ja vastuuntuntoisia toteuttajia, diplomaatit taas joustavia sovittelijoita. Hyvin vähän löytyi keksijöitä, arvioijia tai viimeistelijöitä.

Hieman ongelmia tuotti päätöksemme jakaa opiskelijat tiimeihin ohjausryhmän sisällä, sillä roolit eivät tietenkään jakaantuneet tasaisesti joka ryhmään. Yhdellä saattoi olla porukassa 15 diplomaattia ja sekalainen seurakunta muita.

IMG_1217

Seuraavaksi otimme selville opiskelijoiden tulokoulut. Päätimme nimittäin yrittää vältellä sitä, että kaverukset joutuvat / pääsevät samaan tiimiin. Onnemme on, että meidän lukioon tullaan useammasta yläkoulusta ja näin ollen tämä osio ei tuottanut suuria vaikeuksia. Opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella tämä toimi hyvin. Kenelläkään ei taida se paras kaveri olla samassa tiimissä.

No miten homma on lähtenyt käyntiin? Tiimit näyttäisivät päässeen hyvin alkuun. Suurin osa tiimeistä on jo täydessä työn touhussa, laskevat fysiikkaa, tekevät avaruusaiheisia uutislähetyksiä suomeksi ja englanniksi, kirjoittavat elokuva-arvostelua, tms. Joillain tiimeillä alkulämmittelyyn näyttäisi menevän hieman enemmän aikaa ja he tarvitsevat tiimiopettajan tukea enemmän, mutta yksikään tiimi ei vaikuta toimimattomalta.

IMG_1215

Lisää Belbinin tiimirooleista täältä (klik).

Sanna Leinonen

 

24h-leirillä

Tiimijakso aloitettiin 24h-leirillä. Leiriä oli suunniteltu jo puolen vuoden ajan, ja sen toteutuksesta vastasivat oman lukiomme y-linjalaiset ja opettajat yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelijoiden sekä Ylötehtaan Marian kanssa. Koko ensimmäinen vuosikurssi oli koululla 24 tunnin ajan – miten se sujui?

Opiskelijat saapuivat koululle ruokailuun, jonka jälkeen siirryttiin auditorioon. Pientä jännitystä oli havaittavissa, sillä leirisääntöjen jälkeen auditoriossa paljastettiin tiimit, joissa opiskelijat työskentelevät tulevan jakson ajan. Jokainen ohjausryhmä sai oman värinsä (punainen, keltainen, sininen, oranssi, vihreä), ja jokaisesta ohjausryhmästä muodostettiin viisi tiimiä.

Ensimmäiset hetket auditoriossa ennen tiimien paljastamista. Kaikkia jännittää eikä vähiten opettajia!

Ensimmäiset hetket auditoriossa ennen tiimien paljastamista. Kaikkia jännittää, eikä vähiten opettajia!

 

Auditoriosta tiimit siirtyivät y-linjalaisten valmentajiensa kanssa ympäri koulua tutustumaan oman tiiminsä jäseniin. Opiskelijoille jaettuihin leiripasseihin piti myös keksiä tiimin nimi. Tämä tuntui olevan leirin vaikein osio… Ensimmäinen ajatus ei ehkä ollut se, johon lopuksi päädyttiin.

Tiimin nimi on Epigrammatical... ei vaan Sälekaihtimet!

Tiimin nimi on Epigrammatical… ei vaan Sälekaihtimet!

 

Iltapäiväksi Proakatemian opiskelijat olivat järjestäneet tiimeille rastit aiheista tiimiroolit, palaute, tiimiytyminen, esiintyminen ja tiimiliideri. Jokainen rasti valmensi siis tulevaa jaksoa varten! Iltapäivän edetessä tiimitoiminta parani. Ensimmäisten rastien hiljaisuusongelmaa ei ollut havaittavissa enää kellon lähestyessä päivällisaikaa.

Viiden maissa koittikin monien odottama ruokahetki, jonka jälkeen opiskelijat varasivat majoituspaikan 2. kerroksen luokkatiloista. Majoittautumisen jälkeen tiimiläiset siirtyivät takaisin aulaan tekemään julisteita, joihin koottiin iltapäivän rasteilta kertynyttä tietoutta omasta tiimistä.

Julisteesta tuli löytyä monenlaista tietoa ja tietenkin tiimiselfie! Kuvassa Leijonat-tiimi.

Julisteesta tuli löytyä monenlaista tietoa ja tietenkin tiimiselfie! Kuvassa Leijonat-tiimi.

 

Iltapäivän rastit olivat asiapitoisia, mutta iltarasteilla tiimit pääsivät kilpailemaan toisiaan vastaan. Lajeina olivat viesti, Alias, SingStar, murhamysteeri sekä ulkopelit.

Viestin osioita olivat mm. pussijuoksu, kuperkeikat, ryömiminen ja pallonheitto. Säde hoitaa ryömimisosiota menestyksekkäästi.

Viestin osioita olivat mm. pussijuoksu, kuperkeikat, ryömiminen ja pallonheitto. Säde hoitaa ryömimisosuuttaan menestyksekkäästi muiden odottaessa vuoroaan.

 

Rastien ja iltapalan jälkeen oli aika siirtyä iltapesulle ja omiin majoitusluokkiin.

Näillä pedeillä kelpaa nukkua!

Näillä pedeillä kelpaa nukkua!

Ei vaan välttämättä nukuta...

Ei vain välttämättä nukuta…

 

Hiljaisuus oli määrätty tulevaksi puoliltaöin, ja opettajat oli määrätty valvomaan tätä hiljaisuutta.

Aamulla oli herätys klo 7, luokkien siistiminen ja aamupala. Klo 8.15 opiskelijat istuivat taas auditorion penkeillä. Jokainen tiimi esitteli jäsenensä ja julisteensa.

Esittelyvuorossa Team Yks.

Esittelyvuorossa Team Yks.

 

Pienen tauon jälkeen tiimiläisille annettiin yhteispalaute esityksistä ja leirin parhaat palkittiin:

Paras ryhmähenki: Vihreät Ensimmäiset

Paras ryhmähenki: Ensimmäiset (vihreät)

Iltarastien paras tiimi: Tiikerit

Iltarastien paras tiimi: Tiikerit (keltaiset)

Aamun paras esitys auditoriossa: 2 on 1 (oranssit)

Aamun paras esitys auditoriossa: 2 on 1 (oranssit)

 

Yle Tampereen radion toimittaja Anne Savin kävi jututtamassa opiskelijoita myös keskiviikkoaamuna. Viisi reipasta opiskelijaa kertoivat suorassa lähetyksessä tunnelmiaan 24h-leiriltä ja odotuksiaan tiimijaksolta. Opiskelijat kertoivat 24h-leirillä olleen mukavaa. Hienoa heidän mukaansa oli, että oli saanut tutustua uusiin ihmisiin. Opiskelijoiden mukaan 24h-leiri oli todellakin kannattava, koska sitä kautta tiimi oli tiiviimpi. Opiskelijat kertoivat myös tunnelmiaan, kun kuulivat tiimijaksosta ja 24h-leiristä. Ensin ne saattoivat aiheuttaa jännitystä ja epäluulojakin, mutta leiri osoittautuikin kivaksi ja kaikki haastatellut lukiolaiset odottavat innokkaasti tiimijakson alkua. Miksikö? ”Koska tällaista ei ole ollut aiemmin ja tämä on niin erilaista.”

Viimeisenä tehtävänään leirillä opiskelijat istuivat hetken omien tiimiopettajiensa kanssa. Tämän jälkeen sai lähteä kotiin nukkumaan ja valmistautumaan seuraavan päivän koitoksiin.