Tiimijakso on täällä taas!

        mustatt                            peikot

Ylöjärven lukion historian toinen tiimijakso on polkaistu käyntiin. Opiskeltavina kursseina ovat ykköskurssit biologiasta, englannista, kuvataiteesta, opinto-ohjauksesta, psykologiasta ja äidinkielestä. Matematiikka on mukana geometrian kursseilla (sekä lyhyt että pitkä matematiikka). Peräti seitsemän kurssia on siis ohjelmistossa tällä kertaa.

Aloitus tapahtui  jo perinteeksi ykkösten keskuudessa muodostuneella 24h-leirillä. Tarkoituksena oli tälläkin kertaa ryhmäytyminen, joka vaatii aina aikaa ja yhdessä tekemistä. Leirillä työstettiin omat tiimijulisteet, joiden sisältöön johdattelivat iltapäivän työpajat. Niissä tiimit pohtivat asenteen merkitystä, antoivat tiimilleen nimen ja moton sekä työstivät viikottain vaihtuvan tiimiliiderin  tehtäviä.  Iltarasteilla viihdyttiin mm. pantomiimin ja  tiimiviestin parissa. Vapaa-ajalla tutorit vielä laulattivat halukkailla SingStaria.

              peliä    singstar

Nukkumisjärjestelyissä opiskelijoille tarjottiin valinnan varaa: hiljaisissa huoneissa tuli antaa unirauha ja valvomiseen varatuista luokista ei saanut kuulua melua muihin tiloihin. Tässä unipäiväkirjaa yhdestä luokasta:

uni

Ensimmäisen viikon teemana oli vaatimattomasti Big Bang. Ja mikä ettei, olihan tiimijakson varsinainen työskentelyn aloitusviikko. Nimi viittaa myös biologian kurssin aloitusteemaan. Ennen perehtymistä eri oppiaineiden teemoihin opiskelijat tutustuivat lukio-opiskelussa tarvittaviin tieto- ja viestintätekniikan välineisiin: jokainen loi itselleen tarvittaviin kursseihin oman OneNote-muistikirjan ja tiimit tekivät Office365-ympäristöön omat sivustonsa. Sivustoille talletetaan mm. kaikki tiimien tekemät sähköiset työt sekä pidetään tiimin työskentelystä päiväkirjaa. Kaikki ohjeet, tehtävät ja aikataulut opiskelijat löytävät tiimijakson omalta Moodle-sivulta, jonne myös palautetaan sähköiset tuotokset.

Tiimijaksolla on ideana kaataa oppiaineiden välisiä rajoja ja hyödyntää eri kurssien sisältöjä oivaltavalla tavalla. Tämä tapahtuu monella tavalla, mutta erityisesti ideaa kehitetään ns. viikkotehtävien avulla. Viikkotehtävissä tiimi työstää yhdessä melko laajasta ja haastavasta teemasta yhteisen tuotoksen. Ensimmäinen viikkotehtävä yhdisti biologiaa, englantia, kuvataidetta, äidinkieltä ja geometriaa. Tiimit pääsivät käyttämään luovuuttaan sarjakuvalaatikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Laatikon eri sivuilla olevat sarjakuvat kertoivat elämän tunnusmerkeistä ja ihmisestä osana eliökuntaa. Töistä tuli todella hienoja!

   box2  box3  box

Erilaiset ainekohtaiset työpajat kuuluvat tiimijakson viikoittaiseen ohjelmaan. Toisinaan niihin osallistuvat kaikki vuorollaan, toisinaan taas vain yksi henkilö kustakin tiimistä. Myös oman tarpeen mukaan voi valita ohjelmaansa sen aineen työpajan, jossa itse kokee tarvitsevansa lisätukea. Tällä viikolla pajoissa opiskeltiin mm. kuvataiteessa tarvittavaa tekniikkaa, johdateltiin uuteen oppiaineeseen eli psykologiaan ja pohjustettiin tulevan viikon teemaa biologiassa.

Ensimmäisestä viikosta jäi itselleni innostunut olo. Opettajatiimin tekemä yhteistyö vie oman ajattelun ja luovuuden ihan uusiin ulottuvuuksiin! Ero yksin puurtamiseen on valtava. Syysloman jälkeen tiedossa on taas jotain aivan muuta!

Satu Honkkila